تماسی Tes 1319A
ترمومتر تماسی تیپ K
 ترمومتر / حرارت سنج / تماسی 
از -50تا 1300 درجه
TES-1319A 

رنج دمایی تماسی :1300 ~ 50-سانتیگراد
قرائت ماکزیمم ومینیمم دما
تک کاناله
دقت قرائت : ċ 1.0
نوع ترموکوپل K
واحد های اندازه گیری:   ċ و F
قابلیت ثبت و قرائت مقادیر
سرعت نمونه برداری:2.5 ثانیه
ساخت تایوان

PDF
لینکهای مرتبط