تماسی Tes 1306
ترمومتر تماسی پیشرفته
 ترمومتر / حرارت سنج / تماسی  پیشرفته 
دو کاناله
TES-1306 

قرائت ماکزیمم ، مینیمم اندازه گیری
دو کاناله
دارای رنج اتوماتیک
ورودی ترموکوپل های نوع K ,J
محدوده اندازه گیری تیپ K: -200 ~ 1370 ċ
محدوده اندازه گیری تیپ  J: -200 ~ 760 ċ
ساخت تایوان 
PDF
لینکهای مرتبط