تماسی Tes 1317/1317R
ترمومتر تماسی RTD دار
 ترمومتر / حرارت سنج / تماسی  RTD دار 
از 190 تا 790 درجه
TES  1317/1317R
 
ترمومتر RTD دار 
دارای استاندارد RTD Pt 3916/3926/385
ذخیره اطلاعات تا 4200 مورد ( در مدل 1317R)
دارای تنظیم زمان
قابلیت تنظیم آلارم برای بیشترین و کمترین مقدار
نمایش max&min  بازمان و مقدار میانگین
واحد های اندازه گیری:   ċ , F, k
دارای نور پس ضمینه صفحه نمایشگر
دارای کابل RS-232  ( در مدل 1317R)
محدوده اندازه گیری: (F° 0.9 ,C° 0.5 ±rdg %0.05 ± )
790~ 190 درجه سانیگراد
دقت قرائت:  0.1K ,0.1F °, 0.1C
سرعت نمونه برداری: 1.5 ثانیه
ساخت تایوان 
PDF
لینکهای مرتبط