تماسی Tes 1314
ترمومتر تماسی دو کاناله
 ترمومتر / حرارت سنج / تماسی  دیتالاگردار 
از -50تا 1300 درجه
TES  1314

دقت بالا با ورودی ترموکوپل هایK,J,E,T,R,S,N
نمایش همزمان دو کانال T1-T2
قابلیت تنظیم آلارم برای بیشترین و کمترین مقدار 
نمایش max&min  بازمان و مقدار میانگین
 واحد های اندازه گیری:   ċ , F, k
دارای نور پس ضمینه صفحه نمایشگر
محدوده اندازه گیری:
K - Type : -200℃ to +1372 
J - Type : -210℃ to +1200
E - Type : -150℃ to +1000
T - Type : -250℃ to +400
R,S - Type : 0℃ to +1767
N - Type : -200℃ to +1300
سرعت نمونه برداری: 5/1 ثانیه
ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط