تماسی MIC 98838
ترمومتر تماسی دو کاناله تیپ K
 ترمومتر / حرارت سنج / تماسی  دو کاناله تیپ K
از -200تا 1300 درجه
MIC  98838

ترمومتر پرتابل دو کاناله تیپ K 
دارای دو کانال T1,T2 و نمایش اختلاف T1-T2
محدوده اندازه گیری دما (تیپK -200 ~1300˚c:(k  
بادقت: (0.1C rdg+1°C) ±و دقت نمایش :0.1˚c
نمایش ماکزیمم ، مینیمم از زمان روشن بودن دستگاه
واحد های اندازه گیری:F, °C
ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط