میله ای و قلمی Mic-98850
ترمومترقلمی تیپ K
 ترمومتر قلمی / حرارت سنج / تماسی   تیپ K
از -200تا 13700 درجه
MIC  98850

ترمومترقلمی تیپ K 
دارای صفحه نمایش LCD بزرگ
محدوده اندازه گیری دما (تیپK -200 ~1370˚c:(k  
بادقت: (0.3C rdg+1°C) ±و دقت نمایش :0.1˚c
قرائت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری
واحد های اندازه گیری:F, °C
ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط