لیزری APPA-IT-1
ترمومتر لیزری سبک و کوچک
 ترمومتر لیزری  غیر تماسی  سبک 
APPA-IT-1


مشخصات  : (All at 23°C ± 2°C < 80%RH)
Infrared : °C / °F
رنج : -30°C ~ 500°C / -22°F ~ 932°F
بهترین دقت : -30°C ~ 0°C / -22°F ~ 32°F: ±3°C/±6°F
 1°C ~ 10°C / 34°F ~ 50°F: ±1.5°C/±3°F
 11°C ~ 40°C / 52°F ~ 104°F: ±1°C/±2°F
 41°C ~ 500°C / 106°F ~ 932°F: ±1.5°C/±3°F or ±1.5% 
تشخیص ولتاژ غیر تماسی : 60VAC ~ 600VAC
نمایش : 0.2°C/0.5°F
زمان پاسخ : 0.5 sec
واکنش طیفی : 6.5um ~ 18um
Display Hold

PDF
لینکهای مرتبط