لیزری Tes 1327
ترمومتر اشعه ای
 ترمومتر اشعه ای 
از -35 تا 500 درجه
TES  1327

ترمومتراشعه ای 
رنج دمایی غیر تماسی :  : 500+~35- درجه سانتیگراد
دقت قرائت : 0.2F وC°0.1
واحد های اندازه گیری:   ċ و F
قابلیت نمایش نقطه لیزر جهت هدف گیری
دارای نور پس ضمینه صفحه نمایشگر
خاموش شدن اتوماتیک
دارای حافظه دستی
Emissivityقابل تنظیم 1.00 ~0.17
میدان دید :1:12
دارای الارم قابل تنظیم
قرائت ماکزیمم ومینیمم دما
ساخت تایوان 

PDF
لینکهای مرتبط