لیزری Fluke 66
لیزری تفنگی
 ترمومتر تفنگی 
از -32 تا 600 درجه
FLUKE    66


PDF
لینکهای مرتبط