Indumart T23
ترمومتر بی متال زاویه ای (با قابلیت چرخش در همه زاویه ها)
 ترمومتر بی متال زاویه ای (با قابلیت چرخش در همه  زاویه ها)
T 23 
 
صفحه نمايش مدرج : 6", 5", 4", 3"
دقت : 1.0%
 
 معرفی
ترمومتر بی متال زاویه ای  تمام فولاد ضدزنگ، سری T 23 (INDUMART)، با تقاضاهای زیادی مواجه شده ودر کاربردهای صنعتی، در جا هایی که مشخصات مهمي از جمله : دقت اندازه گیری ، تكرار پذیری و استحکام طولانی مدت مدنظر باشد، قابل استفاده می باشند .
واکنش سریع پیچش بی متال، المان اندازه گیری در ترمومتر بی متال زاویه ای سری  T 23   است .
غلاف ومیله ترمومتر بی متال زاویه ای از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند و ممکن است این غلاف با فولاد ضد زنگ اپوکسیِ مناسب، جهت محیط های خورنده و خشن سفارش داده شود.
مقداري مایع مجاز، درسيستم اندازه گیری نقطه ای با ارتعاشات قوی، حرکت یکنواخت عقربه را تأ مین مي كند و با روغن زنی قسمتهای متحرک، از سیستم اندازه گیری در مقابل فرسودگی محافظت می شود.
 
 مشخصات فني
دقت : 1.0%
اندازه صفحه نمايش مدرج : " 3 (125 میلی متر)، 4”  100) ميلي متر( ، 5” (125ميلي متر)،"6 (160 میلی متر)
نحوي اتصال :   ½ "به همه زاوايا
قطر ساقه  6  :  میلی متر، 6.4 میلی متر، 8 میلی متر، 9.6  میلی متر، 12  میلی متر
طول ساقه   63 ... 500 : میلی متر
 پنجره نمايش : شیشه ، شیشه های ایمنی
 قابليت تنظیم صفر:  توسط پيچ بيروني براي گزينه هاي 4"، 5 " ،6"
حداکثر فشار كاري : 2500 کیلو پاسکال (360 PSI)
حداکثر دمای فرآیند  : 510°C / 950°F
كلاس حفاظتي : IP65
PDF
لینکهای مرتبط