رطوبت سنج محیط، جامدات
این رطوبت سنجها ثابت با قابلیت نصب بر روی دیوار و یا استفاده به صورت رومیزی (desktop) جهت اندازه گیری رطوبت و دما در یک محیط محصور نظیر آزمایشگاه و یا بیمارستان و دفتر کار یا محیط کاری در صنعت مورد استفاده قرار میگرد .
این رطوبت سنجها ثابت با قابلیت نصب بر روی دیوار و یا استفاده به صورت رومیزی (desktop) جهت اندازه گیری رطوبت و دما در یک محیط محصور نظیر آزمایشگاه و یا بیمارستان و دفتر کار یا محیط کاری در صنعت مورد استفاده قرار میگرد . معمولا این رطوبت سنجها به سنسورهای سر خود دستگاه (embedded) مجهز بوده و قابلیت کالیبره سنسور وجود ندارد . در برخی مدلهای صنعتی و حرفه ای رطوبت سنج امکان کالیبره سنسورهای دما و رطوبت دستگاه وجود دارد . همچنین در برخی مدلهای رطوبت سنج امکان ثبت بیشترین و کمترین مقدار و یا تنظیم ست پوینت برای آلارم در نظر گرفته شده است . جهت انتخاب دستگاه به موارد زیر بایستی توجه داشت :


رنج رطوبت سنج
نحوه نصب رطوبت سنج
امکان کالیبره کردن سنسورهای رطوبت سنج
امکان ثبت مقادیر در رطوبت سنج
PDF
لینکهای مرتبط رطوبت سنج LM-81HT
رطوبت سنج PMS-714
رطوبت سنج PHB-318
رطوبت سنج HT-3007SD
نم سنج جامدات MS-7000HA
رطوبت سنج HT-3009
رطوبت سنج YK-90HT
رطوبت سنج YK-2005RH
رطوبت سنج MS-7003
رطوبت سنج HT-315
رطوبت سنج HT-3015
رطوبت سنج HT-3006A
رطوبت سنج HT-3008