ترانسمیتر رطوبت
ترانسمیتر رطوبت برای ارسال اطلاعات مربوط به رطوبت و نقطه شبنم به اتاق کنترل یا PLC یا جهت رکورد گیری و کنترل مورد استفاده میگیرد .
ترانسمیتر رطوبت برای ارسال اطلاعات مربوط به رطوبت و نقطه شبنم به اتاق کنترل یا PLC یا جهت رکورد گیری و کنترل مورد استفاده میگیرد . خروجی ترانسمیتر رطوبت بسته به انتخاب میتواند خروجی میلی آمپر و یا ولتاژ باشد و با توجه به نیاز و مورد اندازه گیری رنج 0 تا 100 درصد را در بر میگیرد.همیچنین با توجه به حساسیت اندازه گیری رطوبت دقت دستگاه میتواند متفاوت باشد .با توجه به این در اندازه گیری رطوبت به اندازه گیری دما نیاز میباشد معمولا ترانسمیترهای رطوبت دارای ورودی سنسور دما نیز میباشند . در انتخاب ترانسمیترهای رطوبت به موارد زیر بایتسی توجه نمود :


رنج اندازه گیری ترانسمیتر رطوبت
دقت ترانسمتر رطوبت
نوع خروجی ترانسمیتر رطوبت
امکان ارتباط با ترانسمیتر رطوبت با کامپیوتر یا شبکه صنعتی
نحوه نصب ابزار ترانسمیتر رطوبت
تغذیه ابزار ترانسمیتر رطوبت
PDF
لینکهای مرتبط ترانسمیتر TR-TMP1A4
ترانسمیتر TR-HUM1A4
رطوبت ودما مدل TMH-1
ترانسمیتر TR-TMK1A4
ترانسمیتر TR-RH2W
رطوبت ودما مدل TMH-2
رطوبت و دما TM- 1250