با احترام تقدیم به تمامی صنعتگران ،
بدینوسیله فروشگاه سلکترو نماینده انحصاری شرکت الیمکو ترکیه ELIMKO به حضورتان معرفی می شود. تمامی قطعات با مدل ELIMKO قابل تامین از فروشگاه سلکترو است.
Elimkoشرکت پیشرو در کنترل خودکار است . محصولاتی مانند نمایشگر ها و کنترل کننده های الکترونیکی، ترموکوپل، انواع سنسورهای اهمی ، انواع مختلف سنسور ، انواع کابلهای ترموکوپل ، ترموستاتهای ی پیشرفته،ترمینال بلوک ،ترانسمیترهای دما، دیگر تجهیزات توزین و اندازه گیری که به صورت جز میتوانید محصولات آن را در سایت فروشگاه نماینده رسمی آن شرکت مشاهد نماییید.
1. تجهیزات اندازه گیری دیجیتال
الیمکو ELimko E-48 Series Digital Indicating Controllers
E-50 Series Digital Indicating Controllers الیمکو ELimko
E-55 Series Timer Relay الیمکو ELimko
E-58 Series Digital Indicating Controllers الیمکو ELimko
E-72 Series Digital Indicating Controllers الیمکو ELimko
E-70 Series Digital Indicating Controllers الیمکو ELimko
E-74 Series Timer Relays الیمکو ELimko
E-75 Series Timer Relay الیمکو ELimko
E-78 Series Timer/Counter & Speedindicator الیمکو ELimko
E-49 Series Digital Indicating Controllers الیمکو ELimko
E-94 Series Digital Indicating Controllers الیمکو ELimko
E-200 Series Universal-Advanced Controllers الیمکو ELimko
E-210 Series Profile Controller الیمکو ELimko
E-680 Series Universal Data Loggers/Scanners الیمکو ELimko
E-700 Series Signal Converters الیمکو ELimko
E-1200 Series Flowmeasurement Instrument الیمکو ELimko
E-2000M Series Digital Indicating Controller الیمکو ELimko
E-90 Series Digital Indicating Controllers الیمکو ELimko
E-95 Series Timer Relay الیمکو ELimko
E-AR-20 Series Digital Wood Moisture Content Meter الیمکو ELimko
E-2200 Series Timer Relay الیمکو ELimko
E-AC-10-HB Series Batch Controller الیمکو ELimko
E-AC-10 BKB Belt Weigher & Weigh Feeeder Controller الیمکو ELimko
E-AC-10 Series Weight Converter الیمکو ELimko
E-DB-10 Series Flow Computer الیمکو ELimko
الیمکو ELimko E-KC-100 Series Head-Mounted Temperature Converter
E-PR-150 Series Paperless Recorder & Data Logger الیمکو ELimko
E-VS-100 Series Vibrator Driver الیمکو ELimko
OTHERS الیمکو ELimko
E-2500 Series Temperature and Timing Controller الیمکو ELimko
E-PR-100 Series Paperless Recorders الیمکو ELimko
Automatic Control Systems الیمکو ELimko
2. سنسور ها
ترموکوپل ها الیمکو ELimko
Straight Thermocouples

L-type of Thermocouples

Inset Type Thermocouples.

Portable type Thermocouples

Exhaust Thermocouples
سنسور های اهمی الیمکو ELimko
RESISTANCE
THERMOMETERS
Resistance Thermometers are used widely from -200 to
+850°C in different processes. Especially at low temperature,
resistance thermometers are preferred since their accuracy is
much better than thermocouples. Up to 500°C standard types
and between 500 - 850°C special types are used. The
maximum temperatures given in the catalogue are in the air
where there are not hazardous gases. In different processes,
the life of the resistance thermometer will be different
according to the corrosive media.
The application for the resistance thermometers,
• Tanks, pipes and engines, etc
• In gaseous or liquid media, such as air, vapour, gases,
water, oil etc..
• Low and high pressure applications
• Surface measurements
3.ترموول ها
TW/T Threaded Type Thermowells الیمکو ELimko
TW/W Weld-in Socketed Type Thermowells الیمکو ELimko
TW/V Vanstone Flanged Type Thermowells الیمکو ELimko
TW/F Flanged Type Thermowells الیمکو ELimko
TW/WI Weld-in Type Thermowell الیمکو ELimko
4.کابل های ترموکوپل و جبران ساز ها
Thermocouple Compensation Cables الیمکو ELimko
Resistance Thermometer Cables الیمکو ELimko
5.ترانسمیتر ها و دتکتور ها
6.متعلقات مربوط به ترموکوپل و سنسور های اهمی

برای دریافت کاتالوگ محصولات و راهنمایی به منظور انتخاب هر چه بهتر محصولات با کارشناسان این فروشگاه تماس حاصل نمایید.